اگر شما هم جز آن دسته از افراد هستید که برای شستن البسه و سفید کردن ظروف از سفید کننده های مختلف استفاده می کنید این
مطلب را از دست ندهید
همه ما برای سفید شدن البسه ها و همچنین زدودن لکه ها از سفید کننده استفاده می کنیم ولی آنچه را که درباره سفید کننده ها باید
بدانید این است که باید از این ماده خیلی با احتیاط استفاده کنید ما انواع و اقسام سفید کننده داریم که هر کدام کارایی و ترکیبات خاصی
نیز دارند در ادامه مطلب درباره نحوه استفاده از سفید کننده لباس برایتان مطالبی آماده کرده ایم
نحوه استفاده از سفید کننده لباس
-گندزدایی )از بین بردن باکتری ها، قارچ ها، کپک ها، هاگ ها و برخی ویروسها( سایر مصارف سفید کننده :
گندزدایی از چاه های آب
گندزدایی محیط های بیمارستانی
کنترل رشد آلگ ها و برخی صدف ها
گندزدایی آب استخرها
اضافه کردن به فاضلاب و هرز آب ها بمنظور کاهش وکنترل بوی نامطبوع
مکانیسم گندزدایی و رنگبری سفید کننده ها:
۱ -امتزاج و ترکیب آب و هیپوکلریت سدیم، ایجاد اسید هیپوکلروس ) HYPOCHLOROUS ACID) میکند، که به اسید هیدروکلریک و
اکسیژن تجزیه میگردد. اکسیژن یک اکسید کننده قوی بوده و خاصیت گندزدایی را به سفید کننده میبخشد.
۲ -بخشی از سلول موسوم به کروموفور CHROMOPHORE که مسئول رنگ مولکول است، توسط هیپوکلریت سدیم تجزیه گردیده و
قابلیت جذب نور مرئی را از دست میدهد.
نحوه ضد عفونی سطوح با وایتکس: ۱ -ابتدا سطح مورد نظر را با شوینده خانگی تمیز کنید.
۲ -محلول رقیق شده یک قسمت سفید کننده و ۴ قسمت آب را تهیه کنید. سپس با محلول حاصل اقدام به شستشوی سطح مورد نظر
کنید. ۳ -اجازه دهید سطح مورد نظر کاملا خشک گردد.برای از میان بردن بقایای خورنده سفید کننده میتوانید سطح را بوسیله
الکل شستشو دهید.
نحوه ضد عفونی کردن آب شرب در مواقع اضطراری: ۲ قطره سفید کننده را در یک لیتر آب حل کنید. و یا یک لیتر سفید کننده
برای هر ۴ هزار لیتر آب. نکته:این روش گندزدایی بایستی در صورت عدم دسترسی به سایر مواد گندزدا و در شرایط بسیار
اضطراری مورد استفاده قرار گیرد.
نکته: گندزدایی آب استخر ها توسط سفید کننده به خاطر ایجاد مقادیر اندک کلروفرم ) CHLOROFORM) خطرناک است. علایم
استفاده از سفید کننده در عفونت زدایی آب استخرها، سوزش و قرمزی چشمها و تحریک مخاط بینی و گلو است.
نحوه رقیق کردن وایتکس در شستشوی البسه:
۱ – یک قاشق غذاخوری در یک گالن آب برای شستشوی با دست
۲ -در لباسشویی اضافه کردن حداکثر یک نصف فنجان وایتکس کافیست
۳ – و یا ۱۰ میلی لیتر وایتکس یک لیتر آب=برای مصارف نظافت و شستشو
۴ -و یا ۱۰ میلی لیتر وایتکس نیم لیتر آب=برای مصارف گندزدایی و ضد عفونی سطوح و اشیاء. نکته:محلول رقیق شده را بایستی
ظرف ۲۴ ساعت مورد استفاده قرار دهید.
استفاده از سفید کننده برای چه نوع لباسهایی مناسب است:
۱ -لباسهای سفید رنگ
۲ -لباسهای با رنگ ثابت ) colorfast) برای کدام دسته از لباسها و منسوجات نمیتوان از سفید کننده استفاده کرد؟
۱ -لباسهای سفید اما با یقه و یا سر آستین رنگی
۲ -لباسهای با چندین رنگ متفاوت
۳ -منسوجات از جنس پشم، ابریشم، نایلون، چرم، موهر، اسپاندکس، استرچ. )باعث آسیب و ایجاد لکه دائمی در آنها میشود( ۴ –
لباسهایی که رنگ میدهند )رنگ قابت ندارند(. نکته: سفید کننده فاقد کلر که عمدتا به شکل پودر عرضه میگردند را میتوان برای هر
نوع لباس و پارچه ای مورد استفاده قرار داد. )حتی لباسهای رنگی(.
کافیست آن را با آب داغ رقیق کنید و لباسها را با آن بشویید. در انتها لازم است لباسهای شسته شده را کاملا آب بکشید
مایع سفید کننده یونیلند همه خواص ذکر شده را داراست پس انتخابی مناسب برای استفاده روزمره ، گند زدایی و ضدعفونی کردن
و سفید کننده البسه است.