هر آنچه که درباره شستشوی دستها برای مقابله با ویروس کرونا باید بدانیم.

ویروسهای تنفسی به مانند بیماری ویروس کرونا زمانی پخش میشوند که بزاق یا قطرات آلوده به ویروس از طریق چشمها، بینی یا
گلو وارد بدن شما میشوند. این اتفاق اغلب از طریق دستانتان رخ میدهد. دستها یکی از شایعترین راههای انتقال ویروس از یک
فرد به فرد دیگر هستند.
در یک همهگیری جهانی، یکی از ارزانترین، سادهترین و مهمترین راهها برای پیشگیری از انتقال ویروس شستشوی مکرر دستها
با آب و مایع دستشویی است. مالیدن سریع دستها به هم و آبکشی بعدی، تمام آثار ویروس را از روی دستها پاک نخواهد کرد. در
زیر فرآیند گام به گام برای شستشوی مؤثر دستها توضیح داده شده است.
گام اول: دستها را با آب روان خیس کنید.
گام دوم: به میزان کافی مایع دستشویی استفاده کنید تا کف دستهای خیس را بپوشاند
گام سوم: تمام سطح دست – شامل پشت، بین انگشتان و زیر ناخنها – را حداقل به مدت 20 ثانیه بهم بمالید
گام چهارم: دستها را با آب روان به صورت کامل آبکشی کنید
گام پنجم: دستها را با یک پارچه تمیز و یا حوله یکبار مصرف خشک کنید
دستها را باید دستکم 20 تا 30 ثانیه بشویید.
یکی از مشکلات شایع برای پوست دست در دوره همه گیری کرونا خشکی پوست دست در اثر شستشوی مکرر و استفاده از مایع
و یا صابون است محصولات مایع دستشویی یونیلند با دارا بودن روغن آرگان و جوجوبا و استفاده از گلسیرین مشکلات خشکی
دست در اثر شستشوی مکرر را از بین میبرد وبه نرمی و لطافت پوست دست شما کمک شایانی میکند.